Oferta

Przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny, radosny i bezpieczny rozwój.
Każde dziecko traktowane jest indywidualnie, tak aby czuło się kochane i akceptowane.

Zajęcia w przedszkolu

Naszym wychowankom dajemy możliwość samorealizacji, pracy z innymi, twórczego myślenia i działania. Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci przedszkole organizuje różne formy zajęć.
Cyklicznie, w ramach harmonogramu zajęć tygodniowych, realizowane są zajęcia z logopedą i psychologiem oraz zumba, rytmika, szachy, a także język angielski.
Ponadto w ofercie pozostałych zajęć proponujemy dzieciom:

  • kuchcikowo – dzieci przygotowują potrawy,
  • zajęcia z plastyki sensorycznej,
  • eksperymenty i doświadczenia,
  • spotkania z zwierzątkami,
  • jasełka, Mikołajki.

Uroczyście uczestniczymy w świętach oraz wydarzeniach kulturalno-patriotycznych. Dzieci biorą udział w spektaklach profilaktycznych w wykonaniu grup teatralnych oraz wyjeżdżają na wycieczki do ZOO i teatru.
Włączamy się wydarzenia organizowane przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Dom Kultury i Miejską Szkołę Artystyczną. W zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki współpracujemy z Policją, Strażą Pożarną, Ratownikami Medycznymi i Nadleśnictwem.
Wspólnie świętujemy uroczystości, takie jak np.: Dzień Dziadka, Babci, Dzień Dziecka, a Dzień Rodziny, min. w formie pikniku w stadninie koni.

zdrowe posiłki

Nauka przez zabawę

Język angielski

Plastyka sensoryczna

Szachy

zdrowe posiłki

Nauka przez zabawę

Język angielski

Plastyka sensoryczna

Szachy

Specjalne potrzeby edukacyjne

Nasze przedszkole przygotowane jest do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie których opracowywany jest Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Uczniowie ci, mają zapewnioną opiekę psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia.
Przedszkole zatrudnia specjalistów do realizacji zaleceń. Zatrudniony jest min. pedagog specjalny, logopeda i psycholog.
Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści, m.in. do takich zajęć jak np. zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z integracji sensorycznej, logopedii, integracji grupowej (psycholog).
Formy i metody pracy służą zaspokojeniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, działania skierowane są na indywidualizację nauczania, w tym wspomaganie rozwoju psychofizycznego i efektywności w procesie uczenia się i nabywania określonych umiejętności.

Hrmonogram dnia

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci

8:00 – 9:00

Zestaw zabaw i ćwiczeń ogólnorozwojowych i czynności higieniczno – porządkowych,

9:00 – 9:30 

Śniadanie

9:30 – 10:00

Czas na edukację, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze,

10:00 – 11:00

Zabawy integracyjne w grupach,

11:00 – 11:45

Zajęcia dodatkowe dzielone na grupy, mające na celu rozwijanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, 

11:45 – 12:30

Przygotowanie do obiadu – obiad,

12:30 – 14:45

Przygotowanie do odpoczynku i poobiednia drzemka dla Maluchów,

12:45 – 14:45

Starszaki zaczynają popołudniowe zajęcia edukacyjne,

14:45 – 15:00

Przygotowanie do podwieczorku,

15:00 – 15:30

Podwieczorek, czyli to co dzieci lubią najbardziej,

15:30 – 18:00

Czas na zabawę z kolegami i koleżankami, rozchodzenie się dzieci.

Hrmonogram dnia

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci

8:00 – 9:00

Zestaw zabaw i ćwiczeń ogólnorozwojowych i czynności higieniczno – porządkowych,

8:00 – 9:00

Śniadanie

9:30 – 10:00

Czas na edukację, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze,

10:00 – 11:00

Zabawy integracyjne w grupach,

11:00 – 11:45

Zajęcia dodatkowe dzielone na grupy, mające na celu rozwijanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, 

11:45 – 12:30

Przygotowanie do obiadu – obiad,

12:30 – 14:45

Przygotowanie do odpoczynku i poobiednia drzemka dla Maluchów,

12:45 – 14:45

Starszaki zaczynają popołudniowe zajęcia edukacyjne,

14:45 – 15:00

Przygotowanie do podwieczorku,

15:00 – 15:30

Podwieczorek, czyli to co dzieci lubią najbardziej,

15:30 – 18:00

Czas na zabawę z kolegami i koleżankami, rozchodzenie się dzieci.

Odwiedź nas

Zapraszamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi na odwiedziny w naszym przedszkolu w ramach Dni Adaptacyjnych.

Przedszkole Publiczne

ul. Boczna 12,
05-300 Mińsk Mazowiecki

Godziny otwarcia:

pn-pt 6:30 - 17:30

+48 733 340 306
+48 501 030 346
pnkredka@gmail.com