O przedszkolu

W naszym przedszkolu najważniejsze są dzieci, dlatego każdego dnia pragniemy stwarzać im możliwość wszechstronnego, radosnego i bezpiecznego rozwoju. Do naszych podopiecznych podchodzimy z sercem i otwartością, tak aby czuli się kochani i akceptowani. 

Poznaj nasze przedszkole

Przedszkole Kredka funkcjonuje od 2015 roku, wszelkie działania z zakresu opieki, dydaktyki i wychowania realizujemy  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stawiamy na bycie miejscem bezpiecznym, przyjaznym dziecku i jego rodzicom.

Tworzymy odpowiednie warunki do zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Nasze działania edukacyjne wspierają wieloraką aktywność dzieci i potrzebę indywidualnego rozwoju. Uczymy szacunku do otaczającego świata, w tym zasad współpracy w grupie rówieśniczej.
Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa i wygody oraz rozwój na najwyższym
poziomie.

Nasi wychowawcy

Grupami opiekują się nauczyciel i pomoc nauczyciela. Nauczyciele posiadają, wymagane prawem oświatowym kwalifikacje, w tym do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kadra pedagogiczna doskonali swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie innowacyjnych metod edukacyjnych, tj. zajęcia z sensoplastyki (uprawnienia trenera w tym zakresie), nauka metodą dźwięków, wprowadzania elementów czytania globalnego metodą Domana, techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi oraz innowacyjne metody nauczania języka angielskiego, mające na celu
wzbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej, poprzez różnorodne działania
twórcze (Metoda Creative! Early English)
Nasze doświadczenia zapewniają najwyższy poziom opieki nad dziećmi.

Odwiedź nas

Zapraszamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi na odwiedziny w naszym przedszkolu w ramach Dni Adaptacyjnych.

Przedszkole Publiczne

ul. Boczna 12,
05-300 Mińsk Mazowiecki

Godziny otwarcia:

pn-pt 6:30 - 17:30

+48 733 340 306
+48 501 030 346
pnkredka@gmail.com