MENU
menu      O Kredce
menu      Specjalne potrzeby edukacyjne
menu      Zajęcia
menu      Harmonogram dnia
menu      Cennik

Głównym celem działalności Niepublicznego Przedszkola KREDKA w ramach realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej jest stymulacja rozwoju dziecka. Działalność nasza skierowana jest na rozbudzanie aktywności artystycznej, w tym kreatywne zajmowanie się wszelkimi rodzajami sztuki. Zajęcia w   naszym  przedszkolu w szczególny sposób zachęcają dzieci do rysowania, malowania, lepienia, ruchu przy muzyce, tworzenia form przestrzennych. We wszystkich  działaniach  przyświeca nam idea kierowania rozwojem dzieci w taki sposób, aby  jak najwięcej angażować wszystkie zmysły dziecka, które to  silnie wpływają na jego rozwój.

Nasze dzieci często się brudzą laughing

Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko tongue-out

Wychodząc naprzeciw naturalnej u dzieci ciekawości świata, ruchliwości i chęci działania, realizujemy szereg różnych zajęć. Część z nich odbywa się regularnie
 i wynika z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, inne są zaplanowane i cyklicznie realizowane zgodnie z harmonogramem lub
z  kalendarzem imprez, jeszcze inne  mają charakter uzupełniający lub wynikają
z potrzeby i zainteresowań dzieci.

Zapewniamy dzieciom bogatą ofertę edukacyjną w ramach podstawy programowej:

A oto niektóre z wielu działalności realizowanych w naszym przedszkolu.

W   roku szkolnym 2016/2017 w ramach czesnego  planowane są   następujące zajęcia regularne:

W przedszkolu prowadzone będą dla dzieci  zajęcia dodatkowe w ramach opłaty stałej po uzgodnieniu z Rodzicami :

Wykwalifikowana, zaangażowana, otwarta , wrażliwa i opiekuńcza kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój dzieci.

Działalność przedszkola skierowana jest również na współpracę z rodzicami, na wspólne formy i metody pracy, które poprzez integrację środowisk będą sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Nasze przedszkole:

Jest bezpieczne i przyjazne dzieciom.

Radosne.

Opiekuńcze.

Inspiruje.

Akceptuje dzieci takimi, jakie są.

Mądrze wychowuje.

Przestrzega praw dziecka.

Współpracuje z rodzicami.

 

 

Zapraszamy do KREDKI

 

Design by flankerds.com