MENU
menu      O Kredce
menu      Specjalne potrzeby edukacyjne
menu      Zajęcia
menu      Harmonogram dnia
menu      Cennik

Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Brak barier architektonicznych oraz  duże przestrzenne sale  zapewniają  dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz swobody.

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez  poradnie psychologiczno-pedagogiczne .

 

Zapraszamy do nas DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH w wieku od 2,5 do 6 lat:

- z niepełnosprawnością ruchową,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym,

- z diagnozą autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnością sprzężoną. 

 

Organizujemy zajęcia specjalistyczne zgodnie z zaleceniami wydanymi w orzeczeniu przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 Zatrudniamy specjalistów z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Zapraszamy do KREDKI

Design by flankerds.com