NASZA KADRA
KATARZYNA BAKUŁA
RENATA KULIGOWSKA
OLGA KOSIŃSKA

Organ prowadzący: Katarzyna Bakuła

- absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – kierunki: malarstwo i rzeźba.
Autorka wielu nagradzanych prac plastycznych, między innymi murala znajdującego się na warszawskiej "patelni" (metro Centrum) przedstawiającego marszałka Piłsudskiego.

Dyrektor ds. pedagogicznych: Renata Kuligowska

- wieloletni nauczyciel, specjalność: mgr wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej.

Studia podyplomowe i kursy specjalistyczne z zakresu:
- Zarządzanie oświatą - kwalifikacje do zarządzania przedszkolem (szkołą),
- Oligofrenopedagogiki - kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
- Kinezjologii edukacyjnej - praca metodami Dennisona z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.

Nauczycielka w naszym przedszkolu: Olga Kosińska

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego. Obecnie, w trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Osoba twórcza, pełen pomysłów i zaangażowania, kocha dzieci i spełnia swoje pasje w pracy z nimi. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy zawodowej. Stale pogłębia swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach, kursach i różnych formach doskonalenia zawodowego. Jednym zdaniem – Kochana Pani, z pasją do pracy z dziećmi.

Design by flankerds.com